CONVIVÈNCIES DE 1r DE BATXILLERAT

Ahir dimarts 26 de setembre, tots els alumnes de 1r de Batxillerat van participar en les convivències d'inici de curs a Aina.

Aquestes són un moment educatiu que vol ajudar a pensar, reflexionar i a prendre consciència del propi creixement i de les responsabilitats que això suposa. Són també un bon moment per a profunditzar en la relació amb el grup i afavorir l’acció tutorial.