(ESO) FORMACIÓ DEL PROGRAMA CLAROREAD ORGANITZAT PEL SAPP

"Els professors de llengües de Secundària han fet una formació del programa ClaroRead organitzat pel SAPP i impartit per SAINE (Susanna Forné i Anna Naudí). L'objectiu és ajudar als nostres alumnes amb dificultats en la lectura o l'escriptura per a què puguin accedir a la informació de forma multisensorial.

El programa permet la descodificació de textos utilitzant el doble canal (visual i auditiu), facilita la tasca i redueix l’esforç i el temps de dedicació, millorant, en conseqüència, la velocitat i la comprensió lectora"