(ESO) FORMACIÓ EN DISCALCULIA 

Els professors de secundària de Matemàtiques i Ciències Experimentals han realitzat una formació sobre "DIFICULTATS AMB LES MATEMÀTIQUES I DISCALCULIA" a càrrec de SAINE.