(BAT) DEPURADORA

Els alumnes de B1A van visitar la depuradora a sant julià dintre de la matèria de biologia.