Aquesta setmana els alumnes de S1 han descobert l’antic Egipte. Han treballat les tombes dels faraons, el procés de momificació, els doferents suports i materials d’escriptura egipcia. Els temples com a casa dels déus i les cases dels camperols. A més han aprés a escriure el seu nom en jeroglífic