(INF)Vídeos reunió Pares

Aquí tenim el recull de tots el vídeos que van passar el dia de la reunió de pares d'infantil

Pintors

Els conductors

Els músics

Fotògrafs

Els Bombers