PLA LECTOR DE CENTRE

El Pla Lector té com objectiu principal fomentar la lectura a l´escola per tal de millorar la comprensió lectora i l´expressió oral i escrita del nostre alumnat.

La lectura es treballa des de tres eixos:

  • Aprendre a llegir
  • Llegir per aprendre
  • Llegir per plaer

Està demostrat que una lectura comprensiva és indispensable per l´èxit acadèmic. Per tant, cal treballar des de totes les àrees i a totes les etapes per assolir l´hàbit lector que els permeti una lectura autònoma, indispensable per gaudir, per estudiar i per informar-se.

Ens sembla necessari compartir amb tota la comunitat (personal docent i no docent, alumnes i famílies) les activitats que es realitzen a l´escola entorn de la lectura i dels llibres, que reflexionem sobre la nostra tasca, arribem a acords, oferim noves propostes i que hi hagi una continuïtat entre totes les etapes.

També volem dinamitzar la biblioteca perquè sigui una part important de la vida del centre, on es pugui treballar, llegir, parlar de llibres, fer tallers i activitats d´animació a la lectura.

Cal que la nostra escola participi en les activitats de formació (conferències, presentacions de llibres, visita d´autors) i d´animació que s´ofereixen des de les diverses entitats del país (Govern, Biblioteques, Comuns, Editorials, l´AFA, Embajada Española).

Tanmateix ens proposem que els alumnes a qui els agrada llegir i escriure se sentin acollits dins d´una comunitat lectora que els permeti difondre la seva obra, compartir lectures i parlar de llibres.

# SOM PLA LECTOR